Ліквідація підприємства за рішенням власника. Порядок
цитата
русукр

Ліквідація підприємства в загальному порядку (за рішенням власника) зі зразками необхідних документів

Розписаний у цій статті порядок оптимально підходить для ліквідації середньостатистичного українського товариства з обмеженою відповідальністю (ліквідація ТОВ). Для інших організаційно-правових форм можуть існувати свої додаткові особливості.

Чим регулюється процедура:

Ліквідація ТОВ крок за кроком

1. Частиною 1 статті 105 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники юридичної особи зобов'язані протягом трьох днів письмово повідомити про припинення юридичної особи орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення. Частиною 9 Статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" визначено перелік документів, які необхідно надати державному реєстратору:

2. Будемо вважати, що ліквідуєме ТОВ не має у своєму штаті працівників, яких необхідно звільнити в спеціальному, чітко визначеному порядку. Якщо ситуація інша, дивіться детальний порядок звільнення працівників у зв'язку з ліквідацією підприємства.

3. Тим же протоколом про ліквідацію оформляємо рішення про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), визначаємо її повноваження, порядок прийняття рішень. Так само визначаємо порядок і строк пред'явлення (не може бути менше двох і більше шести місяців, з дня оприлюднення відомостей про ліквідацію підприємства на сайті реєстраційної служби) кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Перевірка в ході ліквідації підприємства

Перевірка в податковій

4. Наступним кроком протягом 3 днів, з моменту внесення до ЄДР запису про припинення підприємства, повідомляємо органи державної податкової служби про ліквідацію підприємства та погоджуємо строки проведення позапланових перевірок. Зняття підприємства з обліку в органах податкової служби регулюється Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим Наказом МФУ № 1588 від 09.12.2011 р.

Пункт 11.1 зазначеного Порядку передбачає, що про своє рішення ліквідуватись платник податків зобов'язаний повідомити орган податкової протягом 3-х днів з моменту прийняття рішення про ліквідацію. При цьому, для подання податковій необхідно підготувати наступний перелік документів:

У нашому випадку зразок протоколу про ліквідацію містить і рішення про ліквідацію, і рішення про створення ліквідаційної комісії (тобто 2 в 1).

Пунктом 11.6 зазначеного вище Порядку передбачено, що органи податкової служби повинні так організувати свою роботу, щоб вимоги до підприємства зі сплати податкових платежів, якщо такі матимуть місце, були пред'явлені до платника протягом строку, передбаченого для пред'явлення кредиторами своїх вимог до підприємства. Зазвичай такий термін становить два місяці.

Якщо вимог щодо сплати податкових платежів в органу держподаткової служби до підприємства не буде, перший зобов'язаний видати останньому довідку за формою 22-ОПП, яка підтверджує відсутність заборгованості по податках. Довідка за формою 22-ОПП видається після проведення підприємством переліку певних дій, наприклад закриття банківських рахунків, повернення податковій всіх раніше виданих свідоцтв, довідок за формою 4-ОПП, патентів і т.д.

Перевірка в Пенсійному фонді

Фондам загальнообов'язкового соціального (пенсійного) страхування окремо подавати будь-які заяви (листи) про ліквідацію не обов'язково, тому що інформація про припинення юридичної особи шляхом ліквідації приходить їм від державного реєстратора електронним повідомленням. Самостійно варто зв'язатися тільки зі своїм інспектором у Пенсійному фонді для узгодження порядку проведення позапланової перевірки.

За загальним правилом, відповідно до п. 5.1. Порядку прийняття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого Постановою Правління ПФУ № 21-6 від 27.09.2010 р., органи ПФУ зобов'язані провести перевірку протягом 10 днів з моменту отримання відомостей від держреєстратора про початок ліквідації підприємства. Такі відомості приходять до органів ПФУ в електронній формі.

В результаті перевірки, за умови відсутності недоїмки зі сплати єдиного соціального внеску, органи ПФУ видають довідку про відсутність заборгованості.

Розрахунки з кредиторами та інші дії при ліквідації підприємства

5. Закриваємо в банківських установах всі рахунки, крім одного, у гривні, який буде використовуватися в ліквідаційній процедурі. Регулюється Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492. Також закриваємо філії та представництва підприємства.

6. Проводимо інвентаризацію та оцінку майна нашого підприємства. Порядок проведення інвентаризації передбачений Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, що затверджене Наказом № 879 від 02.09.2014 р. Міністерства фінансів України. Оцінка майна проводиться суб'єктом професійної оціночної діяльності, відповідно до положень Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Національних стандартів оцінки.

7. Організовуємо стягнення дебіторської заборгованості. Частки підприємства в статутних капіталах інших господарських товариств також підлягають виділенню, оцінці і реалізації.

8. По закінченні строку пред'явлення кредиторами своїх вимог ліквідаційна комісія (ліквідатор) складають проміжний ліквідаційний баланс, який підлягає затвердженню на загальних зборах учасників підприємства. До проміжного ліквідаційного балансу включаються вимоги кредиторів, визнані ліквідаційною комісією.

9. Після затвердження проміжного ліквідаційного балансу, ліквідаційна комісія (ліквідатор) проводять розрахунки з кредиторами в порядку черговості, що передбачена ст. 112 Цивільного кодексу України.

10. У разі недостатності коштів для розрахунку з кредиторами, продаємо проінвентаризоване майно. У разі недостатності всіх активів підприємства для розрахунку з кредиторами, в місячний термін звертаємося до господарського суду за своїм місцезнаходженням із заявою про порушення справи про банкрутство. Після порушення справи про банкрутство процедура ліквідації регулюється вже Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

11. Після розрахунків з кредиторами, ліквідаційна комісія (ліквідатор) складають акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який підлягає затвердженню рішенням засновників (учасників) або уповноваженим ними органом. Вимоги про обов'язкове підтвердження ліквідаційного балансу аудиторським висновком, а також про нотаріальне посвідчення підписів на ліквідбалансі скасовано з 19.12.2011 р.

Черговість задоволення вимог кредиторів в процедурі ліквідації за рішенням власника встановлена ст. 112 Цивільного кодексу України.

12. Закриваємо в банківській установі поточний рахунок, яким ми користувалися для проведення розрахунків з кредиторами.

13. Зняття підприємства з обліку в органах державної податкової служби, фондах загальнообов'язкового пенсійного (соціального) страхування відбувається без Вашої участі (автоматично) після отримання вказаними вище органами інформації від держреєстратора в електронному вигляді.

14. Проводимо розрахунки з учасниками нашого товариства з обмеженою відповідальністю у разі, якщо після розрахунків з кредиторами ми ще маємо в своєму розпорядженні будь-які активи.

15. Щодо печаток і штампів підприємства. До 22.02.2011 р. все регулювалося Інструкцією про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також про порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затверджена Наказом МВС України від 11.01.1999 р. № 17.

Відповідно до 22.02.2011 р., крім документа про сплату послуг дозвільної системи, протоколу про ліквідацію та двох примірників відбитків печатки, необхідно було подавати заяву на знищення печаток. Сплативши 18 грн. вартості послуг органу дозвільної системи, в день подачі документів можна було знищити печатку та отримати квитанцію про знищення з примірником відбитка печатки.

Після 22.02.2011 р., враховуючи те, що зазначена вище Інструкція втратила чинність, норма щодо зобов'язання здавати печатки і штампи для знищення в органи внутрішніх справ на даний момент не діє. Відповідне роз'яснення дав Держкомпідприємництва у своєму листі від 18.07.2011 р. № 5916.

16. Передаємо до відповідної архівної установи документи, які підлягають тривалому зберіганню, одержуємо про це відповідну довідку. Тривалому зберіганню, наприклад, підлягають відомості про виплату заробітної плати (75 років). Більш детально про роботу з архівом читайте у статті Порядок передачі документів до архіву при ліквідації підприємства.

Остаточний пакет для виключення підприємства з єдиного реєстру

17. Не раніше, ніж через два місяці з моменту подачі держреєстратору першого рішення про ліквідацію, але не пізніше шести місяців, організовуємо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про ліквідацію нашого підприємства як юридичної особи.

Для цього подаємо держреєстратору наступний перелік документів:

До 2016 р на завершальній стадії необхідно було також подавати довідки про відсутність заборгованості з податків та єдиного соціального внеску. Зараз же правова модель змінилася і зазначені довідки подавати держреєстратору більше не потрібно. Але, як завжди, не все так просто.

Передбачено, що податкова і пенсійний, як і інші кредитори, можуть пред'явити свої вимоги лише протягом строку, передбаченого ліквідаційною комісією у протоколі про ліквідацію. Але при цьому, податкова і пенсійний у встановлений строк можуть направити держреєстратору інформацію про те, що підприємство має перед ними неоплачений борг. Отримавши таку інформацію від податкової та/або пенсійного, держреєстратор зобов'язаний відмовити у прийнятті заяви про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Документи в цій статті:

(для завантаження перейдіть за відповідним посиланням)

Джерела інформації для цієї статті:

Вартість ліквідації підприємства за рішенням власника спеціалістами нашої компанії - від 8000 грн.

Послуга ліквідація підприємства за рішенням власника актуальна тільки для Києва і Київської області. Для інших областей України у нашої компанії є пропозиція ліквідація підприємства через продаж (експрес-ліквідація підприємства).

Дивіться також: Порядок закриття ФОП зі зразками документів, ліквідація підприємства шляхом продажу, банкрутство підприємства після ліквідації за рішенням власника.