Ліквідація підприємства без перевірок та проблем.
Київ та вся Україна.
цитата
русукр

Зразок опису для передачі документів до відділу архівної служби при ліквідації підприємства

Повязана стаття: Передача документів в архів при ліквідації підприємства (порядок)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ББС"

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Ліквідатор
ТОВ «ББС»
______________О.В. Рубан
«___»__________ 2013 року

 

ФОНД №
ОПИС № 1-ОС
справ з особового складу
за  2003 – 2008 роки

 

№№
з/п

Індекс справи

 

Заголовок справи

 

Крайні дати

 

Строк зберігання

 

Кількість аркушів

 

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

2003 – 2008 роки

1.

 

Протоколи зборів засновників, установчий договір, статути та свідоцтва про державну реєстрацію, накази директора з особового складу

25 червня
2003 р. -
16  червня
2008 р.

 

75 р.

 

46

 

2.

 

Розрахунково-платіжні відомості  нарахування зарплати  працівникам за 2003 – 2005 роки

липень
2003 р. -
листопад 2005 р.

 

75 р.

 

52

 

3.

 

Відомості про персоніфікований облік працівників  за 2004 - 2005  роки

 

 

75 р.

 

12

 

У зв’язку з відсутністю фінансово-господарської діяльності в 2006-2008 рр. заробітна плата працівникам не нараховувалась та не сплачувалась (довідка перевірки Управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м. Києва від №)
У цей опис включено 3 (три) справи з №1 до №3.

Ліквідатор                                                                                                            О.В. Рубан

“___” ________2013 р.   

 

 

Скачати зразок опису для передачі документів до відділу архівної служби при ліквідації підприємства у форматі .doc