Ликвидация предприятия без проверок и проблем.
Киев и вся Украина
цитата
русукр

Зразок акту приймання-передачі документів до відділу архівної служби при ліквідації підприємства

Повязана стаття: Передача документів в архів при ліквідації підприємства (порядок)

 

А К Т  №_____
про передачу документів постійного
та тривалого зберігання

Здав:  Товариство з обмеженою відповідальністю «БРУК-КИЇВ»

Прийняв: ШЕВЧЕНКІВСЬКА районна в місті Києві державна адміністрація , архівний відділ
Підстава для передачі: припинення діяльності,  лист № 14/13 від 13 червня 2013 р.

Назва фонду: Товариство з обмеженою відповідальністю «БРУК-КИЇВ»

 

№№
описів

Кільк.примірн
описів

Крайні дати
документів

Кільк.одиниць
зберігання

Примітка

1

2

3

4

5

1-ОС

2

2003  - 2008

3

 

Всього описів:                 1(один) опис в  2 ( двох) примірниках
(цифрами та прописом)
Всього од. збер.                              3 ( три )
(цифрами та прописом)

Одночасно здаються:

Здали:  Товариство з обмеженою відповідальністю «БРУК-КИЇВ»

Ліквідатор    А.А. Курников

                                    
Прийняли: ШЕВЧЕНКІВСЬКА районна в місті Києві державна адміністрація , архівний відділ
_______________________________
(підпис)

_______________________________
(підпис)

Дата___________________________

В архіві, що приймає документи

Фонд №____________ Посада ________________________Підпис _________________

 

Скачати зразок акту приймання-передачі документів до відділу архівної служби при ліквідації підприємства у форматі .doc